Välkommen till

Bernstrom & Partners

Ledande rådgivare

Samhällsfastigheter

/
Om oss

Vi är en oberoende transaktionsrådgivare – ledande inom samhällsfastigheter och forward funding

Bernstrom & Partners är en partnerbaserad rådgivningsfirma som grundades 2014. Vi är övertygade om att ett dedikerat team, ett kundorienterat synsätt, långsiktiga relationer och ett analytiskt tillvägagångssätt adderar betydande värden för våra kunder.

Läs mer

Bernstrom & Partners grundades i augusti 2014 och har med ett mindre sammansvetsat team varit med och genomfört ett stort antal transaktioner i Norden sedan 2014. Vi har gedigen kunskap om fastigheter och är särskilt aktiva inom segmentet samhällsfastigheter. Sedan 2017 har vi rankats som den ledande rådgivaren av både Fastighetsvärlden och Datscha inom just samhällsegmentet.

 

Transaktioner, i form av nybyggnadsprojekt som struktureras som forward funding, har vi även särskild stor erfarenhet av. Forward funding är en attraktiv transaktionsform förutsatt att det finns goda förutsättningar för köpare och säljare att samarbeta under projekttiden. Vid förvärv genom forward funding tillträder köparen fastigheten i ett tidigt projektskede och säljaren förbinder sig att färdigställa byggnaden på fastigheten senast vid en viss överenskommen tidpunkt. Köparen finansierar byggnationen och köpeskillingen erläggs i delar allteftersom byggnaden färdigställs.

Våra tjänster

Vi har fullt fokus på transaktioner – ingenting annat

 

Bernstrom & Partners uppdrag är att initiera, strukturera och utföra transaktioner med koppling till fastigheter. Vi har kapaciteten att koordinera varje transaktion från tidig strategi och planering till avslut och tillträde. Vi arbetar nära våra kunder och levererar kvalitativ projektledning för ett adderat värde och ökad effektivitet i processen.

Transaktioner

Traditionell rådgivning vid försäljning eller förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag.

Läs mer

Vi ger råd vid försäljning och förvärv av styckefastigheter, fastighetsbestånd och fastighetsbolag och vi har kapacitet för att arbeta med fastigheter över hela Norden. Sedan starten är vi särskilt aktiva inom segmenten Samhällsfastigheter och nybyggnadsprojekt strukturerade som forward funding. Hos oss är en senior rådgivare alltid djupt involverad under hela processen, från analys och strategi till avslut och tillträde.

Saminvesteringar

Bernstrom & Partners initierar olika former av samarbeten där företag går samman för att genomföra en transaktion eller annat projekt tillsammans.

Läs mer

Vi initierar möjligheter till samarbeten mellan olika företag, eller andra sammansättningar, i syfte att genomföra transaktioner eller projekt kopplade till fastigheter. Samarbetena är mer eller mindre komplexa och benämns vanligen som joint venture-företag eller samriskföretag.

Fastighetsrelaterad corporate finance

Bernstrom & Partners bistår med rådgivning vid kapitalanskaffning till fastighetsrelaterade förvärv eller projekt. Finansiering av nybyggandprojekt genom vad som brukar kallas forward funding har vi dessutom stor erfarenhet av.

Läs mer

Vi ger råd vid kapitalanskaffning och vår rådgivning omfattar alltifrån strategi- och strukturfrågor till due diligence och förhandling av villkor och pris. Inom forward funding bistår vi med råd avseende hur köparen, istället för säljaren, kan finansiera ett markförvärv och/eller en entreprenad. Avtalet blir mer komplext vid forward funding än när det är fråga om en fastighet som redan har en färdigställd byggnad.

Referenser

Transaktioner signerade Bernstrom & Partners

 

Sedan augusti 2014, har vi genomfört transaktioner till ett ackumulerat underliggande fastighetsvärde om mer än 40 miljarder kr. Vi för en löpande dialog med ägare och investerare som söker nya investeringsmöjligheter i Norden där fastigheter finns med i bilden.

Team

Transaktioner och styrelse

 

Bernstrom & Partners ägs av sina partners som alla arbetar i företaget. Vi är ett litet sammansvetsat team om fyra personer som alla sitter på vårt huvudkontor i Stockholm.

Johan Bernström
Partner
Kontakt

+46 (0)708 86 22 00

johan@berp.se

Fredrik Östberg
Partner
Kontakt

+46 (0)766 27 91 00

fredrik@berp.se

Sandra Svartling
Partner
Kontakt

+46 (0)735 06 48 01

sandra@berp.se

Jonas Horttana
Partner
Kontakt

+46 (0)720 11 55 44

jonas@berp.se

Kontakt

Nybrogatan 3, Våning 4
114 34 Stockholm

info@berp.se

Copyright © Bernstrom & Partners 2024