B&P rådgivare till Magnolia vid försäljning av vårdboende i Nacka till Malmegårds.

B&P rådgivare vid försäljning av äldreboende.

B&P rådgivare till Estea vid försäljning av två vårdboenden i Alingsås.

B&P rådgivare till VenCura vid försäljning av samhällsportfölj i Karlshamn och Gävle.

B&P rådgivare till Landsort Care och Credentia vid försäljning av hyresrätter i Vallentuna till Titania.

B&P rådgivare till Ivato vid försäljning av byggrätter till Ikano.

B&P rådgivare vid försäljning av bostads- och samhällsfastighet till Heba.

B&P rankade som ledande säljrådgivare inom samhällsfastigheter av Fastighetsvärlden.

B&P rådgivare till Vencura vid försäljning av LSS-fastigheter till Estea.

B&P rådgivare till Boetten vid försäljning av två arkivfastigheter till Preservium.  

B&P rådgivare till SBB vid försäljning av samhällsportfölj med 36 fastigheter.

B&P rådgivare till RED vid försäljning av handelsfastighet till Bauhaus.

B&P rådgivare till Landsort Care 4 vid försäljning av två förskolor till Stenvalvet.

B&P rådgivare till Rikshem vid försäljning av samhällsportfölj till SBB.

B&P rådgivare vid försäljning av handelsfastighet.

B&P rådgivare vid försäljning av förskolor.

B&P rådgivare till Bonava vid försäljning av hyreslägenheter till NREP.

SBB och Magnolia utvecklar nytt äldreboende i Nacka.

B&P rådgivare vid rekordförsäljning.

B&P rådgivare till Niam vid försäljning av äldreboende i Täby.

Fastigheten Medicinaren 22, belägen vid Karolinska i Flemingsberg, omfattar 9 860 kvm och nyttjas som äldreboende och vårdhotell av Attendo.

B&P rådgivare till Senectus vid försäljning av vårdfastighet till Estea.

B&P rankade som åttonde största säljrådgivare av Fastighetsvärlden.

B&P rankade som ledande säljrådgivare inom samhällsfastigheter av Fastighetsvärlden.  

B&P rankas som femte största köprådgivare av Fastighetsvärlden.  

Fastigheten Godsvagnen 13, belägen i Hammarby Sjöstad, omfattar 1 173 kvm och är fullt uthyrd till SISAB på ett 10-årigt hyresavtal.

B&P rådgivare till Skanska och Areim vid försäljning av förskola till Vacse.

Fastigheten Kasernen 8, belägen i Hagaparken i Solna, omfattar 7 100 kvm och är fullt uthyrd till vårdföretaget Aleris. Inom fastigheten bedriver hyresgästen medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador.

B&P rådgivare till Praktikertjänst vid försäljning av vårdfastighet till Alecta.

B&P rådgivare till Nyfosa vid försäljning av två bostadsfastigheter.

Affären utgörs av ett äldreboende i Täby med Humana som hyresgäst, samt ett äldreboende och förskola i Upplands Väsby med Kavat respektive Tellusbarn som hyresgäster. Affären struktureras som forward funding med färdigställande under 2022. 20 november, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare till Sehlhall vid försäljning av två äldreboenden till Altura.

Affären omfattar två äldreboenden på totalt 10 000 kvm BTA som struktureras genom forward funding. Hyresavtal är tecknat med bl.a. Östersunds kommun. Projekten bedöms färdigställas under 2021-2022. 11 november, 2020 Läs mer  

Fastigheten består idag av 12 000 kvm lokaler med en utvecklingspotential på ca 20 000 kvm BTA bostäder. 11 november, 2020 Läs mer  

SBB och Magnolia grundar tillsammans ett nytt samriskbolag med inriktning på utveckling av bostäder. Samriskbolaget köper initialt bostadsutvecklingsprojekt i Vårby Udde, Nacka, Sollentuna, Helsingborg och Norrköping med ca 2 550 lägenheter. 11 november, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare vid skapandet av nytt samriskbolag mellan SBB och Magnolia. Läs mer  

B&P rådgivare till SBB vid försäljning av projektutvecklingsfastighet i Norrköping. Läs mer  

B&P rådgivare till SBB vid förvärv av två äldreboenden i Nacka och Östersund. Läs mer  

Fastigheterna rymmer skola, vårdboende, dagligvaruhandel samt byggrätter för framtida utveckling. Uthyrbar area uppgår till totalt 8 700 kvm och bland hyresgästerna återfinns Knivsta Kommun, Vardaga och Willys. 27 oktober, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare vid försäljning av samhällsfastighet i Knivsta. Läs mer  

B&P är den ledande rådgivaren inom samhällsfastigheter enligt Fastighetsvärlden. Läs mer  

Projektet omfattar 47 trygghetsbostäder samt äldreboende, förskola och annan samhällsservice, fördelat på totalt 10 000 kvm BTA. Hyresavtal är tecknat med Borlänge kommun. Projektet bedöms färdigställas under 2022. 6 juli, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare vid försäljning av samhällsfastighet i Borlänge. Läs mer  

Projektet omfattar 174 bostadslägenheter och ett äldreboende om 90 platser, fördelat på totalt 21 000 kvm BTA. Hyresavtal avseende äldreboendet är tecknat med Västerås kommun. Projektet bedöms färdigställas våren 2023. 1 juli, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare vid försäljning av äldreboende och hyresrätter i Västerås. Läs mer  

B&P rådgivare till Skanska vid försäljning av modernt och hållbart äldreboende i Täby Park genom forward commitment. Byggnaden omfattar cirka 5 600 kvm och är uthyrd till vårdoperatören Vardaga. 17 juni, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare till Skanska vid försäljning av äldreboende i Täby Läs mer  

Fastigheten Ribby 1:451 är belägen i Västerhaninge centrum med närhet till pendeltågsstation. Uthyrbar area uppgår till cirka 7 000 kvm och utgörs främst av samhällsservice såsom hälsocentral, skola och folktandvård. 11 juni, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare till Hemsö vid försäljning av samhällsfastighet i Haninge. Läs mer  

B&P rådgivare till säljaren vid avyttring av hyresrätter och vårdboende.  

Fastigheten ligger i Östra Birsta utanför Sundsvall och har en uthyrbar area om ~17 000 kvm fullt uthyrt till de välkända hyresgästerna EKO Hallen, Elgiganten, Jysk och Dollarstore. 30 april, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare till trion Peritas, Kvalitena och RED vid avyttring av nyutvecklat handelsområde i Birsta utanför Sundsvall. Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av ett äldreboende (80 enheter) under uppförande i Stockholm. Färdigställande 2022.  

B&P rådgivare till Gar-Bo Försäkring vid försäljning av bostäder under uppförande i Norrtälje. Läs mer  

Greta Bostäder AB (Gar-Bo Försäkring AB) säljer 90 hyreslägenheter fördelat på fyra stycken lamellhus i Norrtälje (Bolkadalen) till Credentia. Byggstart planeras under hösten 2020. 22 april, 2020 Läs mer  

Fastigheten Mimer 7 ligger i Stockholms innerstad på Hagagatan 23, mellan Sveaplan och Odenplan. Uthyrbar area uppgår till ~6 805 kvm lokaler. Alecta tillträder fastigheten den 31 mars 2020. 19 mars, 2020 Läs mer  

B&P rådgivare till SBB vid försäljning i Stockholms innerstad till Alecta Läs mer  

B&P rådgivare till Bonava vid försäljning av 381 hyresrätter i Lund och Sigtuna Läs mer  

Bonava säljer 381 hyreslägenheter i Lund (169) och Sigtuna (212) till nya Mästerbo Fastighets AB, ett bolag samägt av Estea och CBRE Global Investors. Färdigställande etappvis under 2021–2022. 17 februari, 2020 Läs mer  

B&P var marknadsledande inom samhällssegmentet 2019 enligt Fastighetsvärlden och Datscha Läs mer  

Försäljning av 43 samhällsfastigheter, majoriteten används som LSS- och HVB-boenden, främst belägna i mellersta och södra Sverige. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 842 MSEK, efter avdrag för uppskjuten skatt om 27 MSEK. 23 december, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till SBB vid försäljning av större samhällsportfölj till Mälardalens Omsorgsfastigheter Läs mer  

Off-marketförsäljning av ett 100 % intäktsgenererande äldreboende, 91 platser, beläget i Sundsvall. Uthyrbar area uppgår till ~8 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till Sundsvalls kommun under ett 15-årigt hyresavtal. 19 december, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till Hemsö vid försäljning av ett äldreboende i Sundsvall till Estea. Läs mer  

Försäljning av ett LSS-boenden med 6 platser under uppförande i Gävleborgs län. Uthyrbar area uppgår till ~540 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till privat operatör på lång kontraktstid. 18 december, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning off-market av ett LSS-boende under uppförande i Gävleborgs län.  

B&P inleder ett samarbete med Nybrofast som erbjuder strategisk rådgivning inom fastighetssektorn. Läs mer om Nybrofast  

Försäljning av två LSS-boenden (~6 platser per boende) i Uppsala och Bollnäs. Uthyrbar area uppgår till ~1,000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till privat operatör på lång kontraktstid. 21 november, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning off-market av två LSS-boenden i Uppsala och Bollnäs.  

Ancore förvärvar fastigheterna Ålleberg 1 i Borås och Juveleraren 6 i Växjö. Uthyrbar area uppgår till cirka 26 000 kvm vilken används för handel. Största hyresgäster är Ica Maxi, Apotek Hjärtat och Systembolaget. 21 november, 2019 Läs mer  

B&P bistod Alecta vid försäljning av handel till Ancore Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning off-market av ett LSS- och ett ungdomsboende (HVB) i Halmstad och Flen  

Försäljning av ett LSS-boende (~6 platser) i Halmstad och ett ungdomsboende/HVB (~7 platser) i Flen. Uthyrbar area uppgår till ~620 respektive ~310 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till privat operatör på lång kontraktstid. 1 november, 2019  

B&P har den tredje största transaktionsvolymen per anställd enligt Fastighetssveriges ranking    

Off-market försäljning av befintlig vård- och omsorgsfastighet (blandad användning) belägen i Östergötlands län. Uthyrbar area uppgår till cirka 4 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till kommunen på lång kontraktstid. 30 september, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av fullt uthyrd samhällsfastighet  

Sale and lease back-transaktion avseende fyra vårdboenden i Finland. Uthyrbar area uppgår till cirka 2 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till privat motpart på lång kontraktstid. 27 september, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid en sale and leaseback av 4 vårdboenden i Finland  

Sale and lease back-transaktion avseende två vårdboenden i Uppsala. Uthyrbar area uppgår till cirka 900 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till privat motpart på lång kontraktstid. 13 september, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid en sale and leaseback av 2 vårdboenden i Uppsala  

Konsultbolag med störst marknadsandel under första halvåret 2019, B&P på elfte plats Läs mer  

Alecta förvärvar Bredden (tidigare InfraCity) belägen i Upplands Väsby efter köp från Profi . Uthyrbar area uppgår till cirka 190 000 kvm vilken används för kontor, butiker, hotell och lager. 3 september, 2019 Läs mer  

B&P bistod Alecta vid förvärvet av stora Bredden Läs mer  

Humana genomför en sale and lease back försäljning av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge. Portföljen innehåller äldreboenden och gruppboenden. Uthyrbar area uppgår till cirka 22 428 kvm och Humana som kvarstår som hyresgäst. 12 juli, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till Humana vid försäljning av större samhällsportfölj i Finland, Sverige och Norge till SBB Läs mer  

Stark prisuppgång för samhällsfastigheter, på fem år har uppgången varit cirka 10–30 procent enligt FV Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av fullt uthyrd samhällsportfölj (vård och skola) i Storgöteborg  

Försäljning av 3 befintliga samhällsfastigheter i Storgöteborg. Portföljen rymmer äldreboende, LSS och förskola. Uthyrbar area uppgår till cirka 6 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till kommunen på lång kontraktstid 11 juni, 2019  

Besqab uppför och säljer hyresrättsprojektet Lindallén i södra Uppsala med 253 lägenheter. Affären genomförs som forward funding och beräknad produktionsstart är sommaren 2019 med färdigställande 2021-2022. 23 maj, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till Besqab vid försäljning av ett projekt i Uppsala innehållande over 250 bostäder Läs mer  

M&G Real Estate gör sitt andra förvärv inom vårdsegmentet. Äldreboende är under uppförande och ska rymma cirka 4 000 kvm respektive 54 vårdplatser. Motala kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. 17 maj, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till säljaren när M&G Real Estate köper äldreboende under uppförande i Motala Läs mer  

Nyfosa förvärvar handel. Uthyrbar area uppgår till cirka 40 400 kvm med årliga hyresintäkter om 42,6 MSEK. Attraktiv hyresgästmix med bl.a. Ahlsell, Plantagen, XL-Bygg, Citygross, Jula och Swedol. 2 Maj, 2019 Läs mer  

B&P rådgivare till Alecta när Nyfosa förvärvar handelsfastigheter i Västerås och Borås för en halv miljard Läs mer  

Försäljning av ett högkvalitativt äldreboende under uppförande med beräknat färsigställande under 2020. Uthyrbar area uppgår till cirka 4 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till privat operatör på lång kontraktstid. 29 april, 2019  

B&P rådgivare till säljaren vid försäljning av högkvalitativt vård- och omsorgsboende praktfullt beläget i Täby  

Försäljning av ett samhällsfastighet (primärt vård och bostäder) under uppförande med beräknat färsigställande under 2019. Uthyrbar area uppgår till cirka 7 400 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till privat operatör på lång kontraktstid 16 april, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av samhällsfastighet (vård och skola) under uppförande i Stockholms län  

Försäljning av befintlig lager/logistikfastighet i strategiskt läge med närhet till Skandinaviens största hamn i Storgöteborg. Uthyrbar area uppgår till cirka 17 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd. 20 mars, 2019  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av lager/logistikfastighet i Storgöteborg  

B&P på nionde plats och i toppen inom samhällssegmentet Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av 2 moderna förskolor i växande tätort i södra Svealand  

Försäljning av två fullt uthyrda förskolor belägna i en av Sveriges största tätorter. Uthyrbar area uppgår till ~1 900 kvm och hyresgäst är ett av Nordens största privata förskolebolag. 30 december, 2018  

B&P rådgivare till Wästbygg när Hemsö förvärvar skola och förskola under uppförande i Haninge utanför Stockholm Läs mer  

Hemsö förvärvar F-6 skola med plats för 325 elever och en förskola för 100 barn under uppförande i den nya stadsdelen Vega i Haninge. Hyresgäst är Raoul Wallenbergskolan som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal. 6 december, 2018 Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av vårdboende (54 enheter) under uppförande i sydöstra Sverige  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av blandfastighet primärt vård och bostäder i Öresundsregionen  

B&P rådgivare till SSM vid Willhems förvärv av 176 nyproducerade lägenheter i Täby Läs mer  

Willhem förvärvar 176 nyproducerade lägenheter som uppförs i Täby Park med färdigställande vid årsskiftet 2020/2021 . Utöver bostäderna (1-3 rok) ryms även lokaler (handel och förskola). Den totala uthyrningsbara arean är 9 742 kvm. 15 oktober, 2018 Läs mer  

B&P på tionde plats och i toppen inom samhällssegmentet Läs mer  

B&P rådgivare till Wästbygg vid Svenska Samhällsfastigheters förvärv av nya förskolor i Haninge och Huddinge Läs mer  

Svenska Samhällsfastigheter förvärvar en förskola  i Haninge (916 kvm, 5avdelningar, ~100 barn) uthyrd till Raoul Wallenbergskolan och en förskola i Huddinge (1077 kvm, 6 avdelningar, ~120 barn) uthyrd till Helianthus. 6 Juli, 2018 Läs mer  

B&P säljarens rådgivare när Svenska Samhällsfastigheter köper modernt vårdboende (LSS) i Södertälje Läs mer  

Svenska Samhällsfastigheter köper nybyggt LSS-boende i Södertälje med 6 moderna lägenheter. Uthyrbar area är ~450 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till ledande privat aktör. 30 April, 2018 Läs mer  

BP säljarens rådgivare vid försäljning av nyproducerat äldreboende (54 enheter) i Västerås  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av nyproducerat äldreboende (58 enheter) i Götaland  

Försäljning av ett nyproducerat äldreboende, 58 enheter, i östra Götaland. Uthyrbar area uppgår till ~4 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till marknadsledande privat operatör på lång kontraktstid. 10 mars, 2018  

M&G investments köper nyutvecklat vårdboende. Uthyrbar area är cirka 4 000 kvm, fördelat över 60 lägenheter. Region Gotland har tecknat ett 25-årigt hyresavtal och beräknas flytta in under slutet av 2017. 8 mars 2018 Läs mer  

M&G Investments förvärvar äldreboende i Visby
Läs mer

Martin Hagman ny ägare av Riflex
Läs mer

Martin Hagman köper Riflex av Jan Hagman. 31 Januari, 2018 Läs mer  

B&P den största rådgivaren inom samhällssegmentet Läs mer  

B&P sälarens rådgivare vid försäljning av nyproducerat vård-och omsorgsboende (78 enheter) i Stockholm  

Försäljning av ett nyproducerat vård-och omsorgsboende med 78 lägenheter i Storstockholm. Uthyrbar area ~6 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till en av de marknadsledande privata vård- och omsorgsoperatörna. 28 december, 2017  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av modern lager/serverhall med strategiskt läge i Stockholm  

Försäljning av modern industrifastighet (primärt data- och serverhall) belägen i etablerat handels- och industriområdet i Stockholms län. Uthyrbar area är ~2 200 kvm och fastigheten är uthyrd till noterat svenskt storbolag på lång kontraktstid. 21 december, 2017  

Försäljning av äldreboende i Svealand  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av fullt uthyrt äldreboende (54 enheter) i Norrland  

Försäljning av 3 moderna äldreboenden belägna i växande kommuner i mellersta Sverige. Totalt 162 platser. Uthyrbar area ~13 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till marknadsledande vård- och omsorgsoperatör. 27 oktober, 2017  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av attraktiva bostadsbyggrätter i citynära läge i Göteborg  

Försäljning av en utvecklingsfastighet för bostäder i centrala Göteborg. Fastigheten beräknas kunna bebyggas med ~14 000 kvm BTA. 15 september, 2017  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av nyproducerat äldreboende (54 enheter) i Stockholms län  

B&P finansiell rådgivare när Genova och Redito bildar bolag och köper i fastighet i Knivsta Läs mer  

Genova och Redito förvärvar centralt i Knivsta. Den totala uthyrbara arean uppgår till ~3 700 kvm samt 11 000 kvm mark. Större hyresgäster utgörs av Systembolaget, Postnord och Swedbank. Möjlig bostadsutveckling utreds. 29 augusti, 2017 Läs mer  

B&P rekryterar Fredrik Östberg från Savills Läs mer  

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av nyproducerad skola i Stockholm  

B&P rådgivare till Landsort Care vid Stenvalvets förvärv av fem samhällsfastigheter (vård) i Täby och Norrtälje Läs mer  

Stenvalvet förvärvar äldreboende i Täby (~3 300 kvm med 54 platser) fullt uthyrd till Vardaga samt fyra fastigheter i centrala Norrtälje (~2 100 kvm med 24 platser) fullt uthyrda till Norrtälje kommun för LSS verksamhet. 21 juni, 2017 Läs mer  

Konsultbolag med störst marknadsandel, B&P på plats 12 Läs mer  

Schroder Real Estate förvärvar etablerad handelsplats i Sollentuna off-market. Uthyrbar area uppgår till ~22 500 kvm och fastigheten är fullt uthyrd till ett 20-tal hyresgäster däribland Coop, Willys, Systembolaget och Max. 8 februari, 2017 Läs mer  

Försäljning av centrumfastighet med ett stort utbud av offentlig och kommersiell närservice i Sveriges femte största stad Västerås. Uthyrbar area ~5 000 kvm och fastigheten är fullt uthyrd huvudsakligen till Västerås Kommun, Landstinget samt till ICA. Februari 2017

B&P rådgivare till Löfcap vid Schroders off-market förvärv av handelsplats i Sollentuna nära Stockholm Läs mer  

B&P rådgivare till Alecta vid deras förvärv av tio fastigheter i Nacka Strand från Carlyle Läs mer  

Alecta förvärvar tio fastigheter i Nacka Strand med ~110 000 kvm uthyrningsbar area och ~300 kommersiella hyresgäster från Carlyle. Fastigheterna innehåller i huvudsak kontor, hotell, publika lokaler och utbildningslokaler. 13 januari, 2017 Läs mer

B&P rådgivare till säljaren vid Hemfosas förvärv av skolfastigheter i Falkenberg och Älmhult Läs mer  

Hemfosa köper tre skolfastigheter, två i Falkenberg och en i Älmhult med en total uthyrningsbar area om 4 164 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda med Thoren Framtid som största hyresgäst. Genomsnittlig avtalslängd ~12 år. 19 december 2016 Läs mer

B&P rådgivare till Wästbygg vid Hebas förvärv av 155 ungdomslägenheter i Tullinge Läs mer  

Heba förvärvar genom forward funding i Tullinge i Stockholm. Totalentreprenaden består av två byggnader i fem våningsplan med en BOA om totalt ~5 300 kvm och rymmer 155 ungdomslägenheter. 13 december 2016 Läs mer

B&P rådgivare till Castel Queen när Maxfast förvärvar tre Burger King-fastigheter Läs mer  

Maxfast förvärvar tre Burger King-fastigheter i Uppsala och Eskilstuna, 100 procent uthyrda till Burger King med genomsnittlig kontraktslängd om 12,3 år. Totalt omfattar den uthyrningsbara arean 1 045 kvm, vilket ger hela 65 000 kr/kvm. 6 september 2016 Läs mer

B&P rådgivare till Alecta när SBB köper vårdfastigheter i Göteborg Läs mer  

SBB köper en vårdfastighet i Majorna och ett hälso- och sjukvårdslager i Sisjöns handels- och verksamhetsområde. Uthyrningsbar area är 3 815 kvm vård, 579 kvm kontor samt 13 570 kvm lager. Största hyresgäst är landstinget. 30 augusti 2016 Läs mer

B&P rådgivare till säljaren vid försäljning av äldreboende i Skåne  

B&P rådgivare till säljaren vid försäljning av centrumfastighet (blandad användning) i Eskilstuna  

Försäljning av fullt uthyrd blandfastighet, huvudsakligen bostäder, belägen i centrala Eskilstuna. Uthyrbar area uppgår till ~4 200 kvm vilken används för bostads-, utbildnings-, restaurang-, butiks- och lagerändamål. 1 april 2016

Försäljning av vård- och omsorgsboende, 54 enheter beläget i ett trevligt samhälle i Örkelljunga kommun i Skåne. Uthyrbar area uppgår till ~5 000 kvm och fastigheten är uthyrd till privatägd vårdaktör på ett 20-årigt triple-net avtal. 1 april, 2016  

B&P rådgivare till NordCo Invest när Gimmel förvärvar 150 bostäder i Sundsvall Läs mer  

Gimmel Fastigheter förvärvar 18 byggnader med 150 lägenheter i Sundsvall. Uthyrbar area uppgår till ~11,000 kvm. 2 februari, 2016 Läs mer

B&P rådgivare till Alecta vid Volitos förvärv av handel, kontor och bostäder  i centrala Malmö Läs mer  

Volito förvärvar på Södra Förstadsgatan i centrala Malmö. Fastigheten består av lika delar handel, kontor och bostäder och omfattar 2 343 kvm uthyrningsbar area. Största hyresgäster är Naturkompaniet och Cubus. 2 december 2015 Läs mer

B&P rådgivare till Redito när de tillsammans med finska Varma och svenska Ratos grundat Serena Properties Läs mer  

Redito, Varma och Ratos grundar tillsammans Serena Properties, ett fastighetsbolag med inriktning på handelsfastigheter och som initialt köper 22 handelsfastigheter i Finland med en uthyrningsbar area om ~152 046 kvm. 20 november 2015 Läs mer

B&P rådgivare till Humana vid sale and leaseback av samhällsportfölj (vård) till Hemfosa Läs mer    

Hemfosa köper 43 omsorgsfastigheter på 29 orter i mellersta Sverige. Uthyrningsbar area uppgår till totalt 30 270 kvm och i samband med affären tecknas triple net-avtal på en snittavtalstid om 14 år. 6 november 2015 Läs mer

B&P rådgivare till Landsort Care när Hemsö köper ett äldreboende och tre skolfastigheter i Stockholm Läs mer  

Hemsö köper ett äldreboende  i Nacka och tre skolfastigheter i Stockholm och Sollentuna. Uthyrningsbar area uppgår till 11 000 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till Attendo, Tornadoskolan och Vittraskolorna, 11 års återstående löptid.  22 oktober, 2015 Läs mer

B&P rådgivare till Alecta när Kungsleden köper fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö Läs mer  

Kungsleden köper fyra handelsfastigheter i etablerade handelslägen i Jönköping och Malmö med en total uthyrningsbar area om 24 000 kvm. Hyresgäster inkluderar Rusta, Dormy och Plantagen. 5 juni 2015 Läs mer

B&P rådgivare till NREP när bolaget säljer logistikportfölj till danskar Läs mer  

Danskt konsortium köper tre logistikfastigheter i Stockholm och Jönköping genom storförvärvet av ett logistikpaket om 650 000 kvm. 20 maj 2015 Läs mer

B&P rådgivare till Wästbygg när Redito köper handelsfastighet i Simrishamn via forward funding Läs mer  

B&P rådgivare till Kiab när Hemsö köper en vårdfastighet och bygger ett nytt äldreboende i Eskilstuna Läs mer  

Trophi köper en obebyggd fastighet i Simrishamn där en COOP Extra ska uppföras av Wästbygg under 2015. 18 december 2014 Läs mer

Hemsö köper en vårdfastighet i Eskilstuna under utveckling av säljaren. Efter färdigställande nyttjas fastigheten för äldreboende, vårdcentral, LSS-boende och dagverksamhet. Uthyrningsbar area uppgår till ~5 800 kvm. 18 december 2014 Läs mer

B&P växer, rekryterar Jonas Horttana från Savills Läs mer  

B&P rådgivare till Wästbygg vid försäljning av bostadsprojekt (462 lägenheter ) till Alecta genom forward funding Läs mer  

Alecta köper ett projekt med ~460 hyreslägenheter i Visättra i Huddinge. Projektet rymmer studentlägenheter, ungdomslägenheter samt vanliga hyresrätter och färdigställande och planerad inflyttning sker under 2016. 21 november 2014 Läs mer

Försäljning av 130 lägenheter i Stockholm. 20 november 2014

B&P säljarens rådgivare vid försäljning av lägenheter i Stockholm  

Savills tidigare transaktionschef Johan Bernström starter upp rådgivningsverksamhet Läs mer