B&P var rådgivare till SBB vid försäljning av samhällsportfölj till Mälardalens Omsorgsfastigheter

BPwebedit

In Transaktioner Posted

Försäljning av 43 samhällsfastigheter, majoriteten används som LSS- och HVB-boenden, främst belägna i mellersta och södra Sverige. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 842 MSEK, efter avdrag för uppskjuten skatt om 27 MSEK.

23 december, 2019

Läs mer